8

Kroniek Strafrecht: materiële- en formele zaken

De cursus is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

In deze 8-uur durende cursus zal in de ochtend mr. R.M. van Vuure de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van materieel strafrecht behandelen. 's Middags bespreekt mr. G. Meijer de recente zaken op het terrein van formeel strafrecht.

Doelgroep

Advocaten

Sprekers

mr. R.M. van Vuure

mr. R.M. van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

mr. G.H. Meijer

mr. G.H. Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Onderwerpen

Materieel Strafrecht (ochtend)
  • Actuele jurisprudentie
  • Nieuwe wetgeving

Onder andere de volgende arresten:

  • Hoge Raad 22-05-2018, ECLI:NL:HR:2018:741 (als de rechter kiest voor medeplegen in een geval dat doorgaans met medeplichtigheid in verband wordt gebracht, moet dat heel goed gemotiveerd worden)
  • Hoge Raad 3-4-2018, ECLI:NL:HR:2018:496 (een beroep op noodweer kan slagen als van verdachte niet kon worden gevergd dat hij zich aan de aanval zou onttrekken)
  • Hof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:2467 (geen roekeloosheid in de zin van de Wegenverkeerswet, ook al waren de gedragingen van de verdachte zeker roekeloos naar algemeen spraakgebruik)

Formeel Strafrecht (middag)

  • Actuele wetgeving;
  • Actuele jurisprudentie in het afgelopen half jaar;
  • Overzichtsarresten;
  • Trends in de afgelopen maanden in het formele strafrecht;
  • Internationale invloeden.
PE punten
8
Kosten
EURO 525,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
Niveau
Verdieping en actualiteiten
Maximum aantal deelnemers:
18

Extra informatie

Programmatijden:

09.00 - 13.15 uur Materieel Strafrecht, mr. R.M. van Vuure
13.15 - 14.00 uur Lunch
14.00 - 18.15 uur Formeel Strafrecht, mr. G. Meijer

website by Primosite