Academie voor de Rechtspraktijk
Actualiteiten Wet verplicht GGZ en Wet Zorg en Dwang deel II juni

Korte omschrijving

Mr. V.C. Andeweg en mr. G.L.A.M. van Doveren zullen tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Sprekers

mr. V.C. Andeweg
mr. V.C. Andeweg

advocaat Andeweg advocatuur

Mr. G.L.A.M. van Doveren
Mr. G.L.A.M. van Doveren

advocaat Van Doveren Advocatuur

Onderwerpen

Wzd

Globale indeling WZD

Uitgangspunten, criteria,

Wanneer wordt een advocaat ingeschakeld

Rechterlijke machtiging

IBS

Voortzetting IBS

Andere mogelijkheden tot onvrijwillige zorg

Verzoeken nader bekeken

Bijzondere procedures zoals klachtprocedure

Vergelijking met BOPZ

Vergelijking met WVGGZ

Praktische informatie

NOvA punten:1
Kosten (hele scholing):EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW