Cursussen & Webinars

donderdag01oktober2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. S.C. Brackmann voornamelijk het juridisch kader behandelen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wie moet aanbesteden?
  • Aanbestedende dienst / publiekrechtelijke instelling / speciale sectorbedrijf / gesubsidieerde opdrachten
 • Make or Buy or Ally
 • Juridisch kader “Ally” -> Publiek-Publieke Samenwerking
 • De alleenrecht uitzondering uit art. 2.24 Aw/uitsluitend recht
 • Art. 2.24a – 2.24c Aw
 • Inbesteding / uitbesteding
 • Verticale samenwerking (quasi-inbesteding)
 • Horizontale vs verticale publiek-publieke samenwerking
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. S.C. Brackmann dieper ingaan op jurisprudentie en actualiteiten met betrekking tot publiek - publieke samenwerking.

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A. Stellingwerff Beintema de volgende onderwerpen behandelen:

 • Begrip overheidsopdracht
 • Subsidie
 • Concessie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag01oktober2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A. Stellingwerff Beintema de volgende onderwerpen behandelen:

 • Raamovereenkomst
 • Berekening waarde
 • Percelen
 • Opdrachten onder de drempelwaarde
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07oktober2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de formulering en toepassing van gunningscriteria behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de formulering en toepassing van gunningscriteria behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag14oktober2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22december2020
Kasteel Waardenburg

Het aanbestedingsrecht blijft volop in ontwikkeling, met name via de jurisprudentie. Ook in het afgelopen jaar is er weer veel interessante jurisprudentie verschenen. Daarnaast is de Gids Proportionaliteit herzien. In deze cursus worden deze actuele ontwikkelingen besproken. Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date.

Aan de hand van diverse onderwerpen bespreekt mr. Fimerius de relevante Europese en nationale jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarbij komen ook belangrijke adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts aan bod. De volgende onderwerpen worden in ieder geval besproken: toepassingsbereik aanbestedingsrecht, inbesteding, publiek-publieke samenwerking, uitsluitingsgronden, eisen in aanbestedingsdocumenten, rechtsbescherming. Ook wordt de herziening van de Gids Proportionaliteit per 1 juli 2020 besproken.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23april2020
1630
Eigen werkplek

Behandeling van praktische vragen als: Kan er nog wel een kort geding aanhangig gemaakt worden na afloop van een aanbesteding? En: Mag een aanbesteed contract worden gewijzigd vanwege de coronacrisis?

 • Aanbesteden in de coronacrisis
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03maart2020
1115
Eigen werkplek

Mr. P.J.M. van Limpt, advocaat-partner Born Legal zal tijdens dit webinar met u de Rechtsbescherming behandelen.

 • Nationale rechtsbescherming
  - Voeging / tussenkomst
  - Vorderingen
  - Tardief verweer / Grossmann
  - Motiveringsplicht
  - Marginale vs. volle toetsing
 • Stand van de rechtsbescherming in NL
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03maart2020
1000
Eigen werkplek

Mr. P.J.M. van Limpt, advocaat-partner Born Legal zal tijdens dit webinar met u de Rechtsbescherming behandelen.

 • Europese rechtsbescherming
 • Nationale rechtsbescherming
  - Bodemprocedure/kort geding
  - Alcatel-termijn
  - Ingrijpen in een gesloten overeenkomst
  - Commissie van Aanbestedingsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1415
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de Europese rechtspraak behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1300
Eigen werkplek

Mr. G. Fimerius, advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten zal tijdens dit webinar met u de Europese rechtspraak behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1115
Eigen werkplek

Mr. A. Stellingwerff Beintema, advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsrecht nationaal.

 • Proof of Concept / Acceptatietest
 • Reëel maximum tarief
 • Motivering gunningsbeslissing
 • Processuele aspecten
 • Actieagenda Beter Aanbesteden
 • Reiswijzer gebiedsontwikkeling
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag02maart2020
1000
Eigen werkplek

Mr. A. Stellingwerff Beintema, advocaat Maasdam Broers Fischer Advocaten zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van aanbestedingsrecht nationaal.

 • Begrip 'publiekrechtelijke instelling'
 • Tijdig klagen - rechtsverwerking
 • Intrekken aanbesteding
 • Onderhandelingsprocedure
 • Herstel an een fout
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag09december2019
1130
Eigen werkplek

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Geen rechtsverwerking
 • Arrest Meca – past performance
 • Arrest Delta – past performance
 • Uitsluiting inschrijver wegens integriteitsrisico's
 • Vorderingen in dagvaarding onvoldoende onderbouwd
 • Technische specificaties, proportionaliteit
 • Inhouse opdrachtverlening
 • Onderhandse gunning dienstenconcessies
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag09december2019
1000
Eigen werkplek

Mr. J.W.A. Meesters (advocaat DLA Piper Nederland N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Wanneer mag onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden gestart?
 • Rechtsverwerking en motiveringsplicht
 • Recht tussenkomende partij op inzage processtukken
 • Wezenlijke wijziging vóór gunning
 • Wezenlijke wijziging na gunning
 • Uitleg eisen aanbesteding, transparantie
 • Drempelwaarden
 • Wijziging Gids Proportionaliteit
 • Kamervragen over effectieve rechtsbescherming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite