Cursussen & Webinars

woensdag25oktober2017
Kasteel Waardenburg

In dit college wordt in vogelvlucht aandacht besteed aan de vereniging in al haar verschijningsvormen, als ook aan de stichting. De essentie en bruikbaarheid van deze rechtsvormen passeert de revue, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende verschijningsvormen van ‘vrijwillige organisaties’, inclusief de commerciële vereniging en stichting. Uitgebreid wordt ingegaan door prof. mr. C.A. Schwarz op de nieuwe governance benadering van de maatschappelijke onderneming in de rechtsvorm van de vereniging en stichtingen het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14november2017
Kasteel Waardenburg
dinsdag12december2017
Kasteel Waardenburg
dinsdag16januari2018
Kasteel Waardenburg
donderdag15februari2018
Kasteel Waardenburg

Tijdens deze serie colleges Ondernemingsrecht worden alle onderwerpen besproken waar u geregeld mee te maken heeft. Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook voor deze serie colleges Ondernemingsrecht vooraanstaande sprekers gevraagd. 

U kunt deze collegedagen volgen voor €1250,- excl. BTW
De prijs is inclusief:

 • Digitale cursusdocumentatie
 • Handouts van PowerPoint presentatie
 • Lunch

Indien u graag deze serie wilt delen met uw collega's, kan dit heel eenvoudig. Bij elk college reserveren wij één stoel voor u. U kunt samen met uw collega's besluiten wie er naar het college komt.

Kosten per college (6PO) €425,- excl. BTW

EURO 1250,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14november2017
Kasteel Waardenburg

mr. M. Brink (advocaat Van Benthem & Keulen N.V.) zal tijdens dit college Enqueterecht u alles leren over de procedures en toepassingsmogelijkheden.

mr. R.A. Wolf (advocaat Steins Bisschop & Schepel B.V.) zal tijdens dit college het fenomeen aandeelhoudersovereenkomst diepgaand belichten. 

EURO 425,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag14november2017
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag27november2017
Kasteel Waardenburg

Mr. J.G. Princen (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens deze alomvattende middagdag over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen hebben.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag30november2017
Maastricht (Chateau Nercanne)
vrijdag01december2017
Maastricht (Chateau Nercanne)

In een prachtige locatie in Maastricht zullen in twee aaneengesloten dagen onderwerpen op het gebied van Ondernemingsrecht worden besproken door vier docenten uit de praktijk. Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht), mr. J.G. Princen (advocaat Ploum Lodder Princen), mr. J.T. Jol (senior jurist bij ABN AMRO Bank N.V) en mr. A.C. Faber (voormalig senior-raadsheer, vicepresident in de Ondernemingskamer)

EURO 995,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag30november2017
1200
-
1300
Eigen werkplek

Mr. J.P.D. van de Klift (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens het webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag07december2017
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11december2017
Kasteel Waardenburg

In deze bijeenkomsten wordt door prof. mr. Schwarz het nieuwe BV-recht gefileerd. Alle belangrijke wijzigingen in dat recht zullen de revue passeren waarbij ook wordt bezien wat dit betekent voor de tot 1 oktober 2012 bestaande concordantie tussen de wettelijke regeling van de NV en de BV. Ook in dit verband wordt aandacht gegeven aan aspecten van jaarrekeningenrecht.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12december2017
Kasteel Waardenburg

mr. E.E.G. Gepken-Jager (universitair docent Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen) zal tijdens dit college onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Besluitvorming vertegenwoordiging.

mr. dr. B. Snijder-Kuipers (kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek N.V.) zal tijdens dit college onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Belangenvermenging en tegenstrijdig belang.

EURO 425,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag13december2017
1200
-
1300
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14december2017
Kasteel Waardenburg

In deze cursus zal prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) de meest prangende actualiteiten op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin de revue passeren, met veel aandacht voor rechtspraak, wetgevingsplannen en, in het algemeen, de modernisering van het Ondernemingsrecht.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag16januari2018
Kasteel Waardenburg

mr. G. te Winkel (advocaat Jones Day) zal tijdens dit college de invloed van de jurisprudentie van de Ondernemingskamer op het ondernemingsrecht behandelen.

dr. R.H. van het Kaar (senior onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut) zal tijdens dit college onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Aandeelhoudersgeschillen.

EURO 425,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag17januari2018
Kasteel Waardenburg

In dit college staat het leerstuk van de vertegenwoordiging centraal, waarbij wordt ingegaan door prof. mr. C.A. Schwarz op de verschillen tussen het richtlijnenstelsel van vertegenwoordiging zoals dat geldt bij NV en BV, in vergelijking met het vertegenwoordigingsrecht van Boek 3 BW. In dit college zal onder meer ook het leerstuk van het tegenstrijdig belang worden behandeld en de effecten van de nieuwe regeling van dat fenomeen op verschillende terreinen.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag07februari2018
Kasteel Waardenburg

In dit college wordt door prof. mr. C.A. Schwarz ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen NV en BV en wordt aandacht gegeven aan de bijzondere positie van beursvennootschappen. Hierbij komen aspecten van kapitaalbeschermingsrecht aan de orde, wordt ingegaan op de governance in relatie tot de Corporate Governance Code, wordt aandacht besteed aan het structuurregime alsmede aan beschermingsmaatregelen in de relatief nieuwe wettelijke context.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag15februari2018
Kasteel Waardenburg

mr. dr. G.J.C. Rensen (kandidaat-notaris Allen & Overy LLP, onderzoeker/docent Van der Heijden Instituut (Radboud Universiteit) zal tijdens dit college ingaan op de Personenvennootschappen, stichting en vereniging.

mr. J.G. Princen (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens dit college ingaan op de Bestuurdersaansprakelijkheid.

EURO 425,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag21februari2018
Kasteel Waardenburg

In dit college staan samenwerking en fusie centraal. Met name worden, door prof. mr. C.A. Schwarz, de juridische aspecten van economische fusiemethoden alsook de juridische fusie besproken en is er tevens aandacht voor ‘defusie’, waarbij met name wordt gekeken naar de juridische splitsing en de verschillende manieren waarop dit fenomeen vorm kan krijgen. 

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag22maart2018
Kasteel Waardenburg

'Invoering UBO register'. Verplichtingen voor Ultimate Beneficial Owners (UBO's) en  betrokken advocaten en notarissen.'

Het UBO-register dat binnenkort wordt ingevoerd op basis van de 4e anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849), heeft grote gevolgen voor de rechtspraktijk. De concept-wetgeving is bij advocaten en notarissen evenwel nog grotendeels onbekend. De wetgeving legt grote verplichtingen op de UBO's, en ook op o.a. de betrokken advocaten en notarissen. De wet kent een fors sanctiesysteem.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag19april2018
Kasteel Waardenburg

In de cursus wordt, bijna uitsluitend aan de hand van geanonimiseerde praktijk documentatie afkomstig van daadwerkelijk uitonderhandelde overnames, ingegaan op een aantal belangrijke contractuele issues in de overnamepraktijk.

Denk daarbij aan:

 •  Activa/Passiva versus Aandelentransacties plus mengvormen daartussen
 • Structureren Koopovereenkomst
 • Werken met opschortende voorwaarden (Conditions Precedent- CP's)
 • De meest voorkomende CP's, inclusief Material Adverse Change clausules (de zgn. 'MAC')
 • Closingagenda plus check op voortgang vervulling CP's
 • Afrekenmechanismen:
  -Effective date
  -Closing Accounts
  -Cash and Debt free levering
  -Locked Box inclusief 'Anti-Leakage-bepalingen'
  -Betalingsmodaliteiten (earn out arrangementen, uitgestelde betaling (deferred payments)
 • Zekerheden
 • Good Leaver/Bad Leaver mechanismen
 • Waarderingsissues
 • Toepasselijk rechtclausules en -keuzes
 • Varianten geschillenregeling en hun executeerbaarheid'


Voorop staat de practische toepasbaarheid voor beginnende M&A-ers, voor beginnende overname advocaten en -adviseurs.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag28september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. J.D. Kleyn (advocaat Hogan Lovells International LLP) zal tijdens dit webinar de volgende onderwerpen behandelen.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag19september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. G. te Winkel (advocaat Jones Day) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van ondernemingsrecht.

 • Vergaderrecht
 • Agenderingsrecht
 • Informatierechten en –plichten
 • Noodzaak financiering
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag07september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. J.P.D. van de Klift (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Pauliana.

 • Rechtshandelingen vs. feitelijke handelingen
 • Samenstel van rechtshandelingen
 • Onverplichte vs. verplichte rechtshandelingen
 • Benadeling
 • Nabetalingsclausules
 • Wetenschap van benadeling
 • Bewijsvermoedens
 • Vernietiging
 • Gevolgen
 • Verjaring
 • Internationale pauliana
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag13april2017
1200
Eigen werkplek

Mr. drs. R.W.A. Brunninkhuis (advocaat Buren N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Insolventierecht.

GEWIJZIGDE PowerPoint:

mr. Brunninkhuis heeft  een bijgewerkte versie van de PowerPoint presentatie gebruikt. Deze kon helaas niet meer toegevoegd worden aan dit webinar maar is te vinden en te downloaden bij de "cursusdocumentatie" van dit webinar. Onze excuses voor het ongemak.

 • Hoge Raad 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (leegstandschade)
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2997 (bevoegdheid r-c getuigenverhoor kan worden misbruikt)
 • Hoge Raad 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833 (bevoegdheid openbare pandhouder inzake aanvraag faillissement)
 • Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2729 (artikel 37 Fw)
 • Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2730 (artikel 37 Fw)
 • Hoge Raad 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2744 (artikel 37 Fw)
 • Hoge Raad 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2577 (voortduring rechtstoestand faillissement na vernietiging in hoger beroep)
 • Hoge Raad 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2171 (Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling (art. 45 Fw))
 • Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1515 (griffierechten faillissementsaanvraag v.o.f.)
 • Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294 (Geen verjaring van niet opeisbare vorderingen gedurende faillissement)
 • Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag12april2017
1200
Eigen werkplek

Mr. S. Winkels-Koerselman (advocaat Turnaround Advocaten), zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Insolventierecht.

 • Aansprakelijkheid van de curator
 • Huur en faillissement
 • Artikel 37 Fw
 • Artikel 66 en 105 jo. 106 Fw
 • Omzetting in WSNP
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag11april2017
1500
Eigen werkplek

Mr. D.M. van Geel (advocaat Fort Advocaten N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van het akkoord.

 • Het buitengerechtelijk akkoord
 • Het faillissementsakkoord
 • Akkoord in surseance
 • Dwangakkoord buiten insolventie (WCO II)

 

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag22maart2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop (bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance, advocaat Steins Bisschop & Schepel B.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van taken en verantwoordlijkheden van commissarissen.

 • Hoge Raad 1 april 1949, NJ 1949/465, (Doetinchemse IJzergieterij)
  (Beleidsvrijheid RvC)
 • Hoge Raad 21 februari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF1486 (HBG)
  (Beleidsvrijheid RvC, geen consultatieverplichting van RvC aan aandeelhouders)
 • Hoge Raad 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976 (ASMI)
  (Beleidsvrijheid RvC, geen plicht tot actieve bemiddeling met aandeelhouders)
 • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799 (Roovers/Cancun Holding I)
  (Bestuurders dienen zich te richten naar het belang van de venoootschap. Dat belang hangt af van de omstandigheden van het geval)
 • Ondernemingskamer 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 (Meavita)
  (Geen duidelijke taakstelling voor bestuur en RvC; profielen voor bestuur en RvC waren niet opgesteld; geen functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd; belangrijke signalen over functioneren bestuursvoorzitter achtergehouden; overtredingen interne regels werden onbesproken gelaten; OK: Commissarissen schuldig aan wanbeleid)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag26januari2017
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van geschillen in de onderneming.

Literatuur:

 • Een lacune in de Geschillenregeling oude en nieuwe stijl, Kid Schwarz.
 • Oplossingen voor aandeelhoudersgeschillen, Kid Schwarz.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag26januari2017
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van certificering van aandelen bij NV en BV.

Literatuur:

 • Inleiding tot het nieuwe BV-recht, De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012, Prof. mr. C.A. Schwarz.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag26januari2017
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van beschermingsmaatregelen in de praktijk.

 

Literatuur:

 • Art. 359a, Reikwijdte afdeling. 
 • Art. 359b, Statutaire bepalingen m.b.t. openbaar bod. 
 • Art. 359c, Vordering tot overdracht aandelen.
 • Art. 359d, Vordering tot overneming aandelen.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag24januari2017
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar ingegaan op de sinds 1 januari 2013 geldende regeling voor het tegenstrijdig belang. Onder meer komt aan de orde de mogelijkheid om statutair af te wijken van deze regeling, het gebruik van de statutaire regeling van belet alsook de vraag hoe het tegenstrijdig belang zich verhoudt tot het goedkeuringsbesluit van een dividenduitkering, wanneer de bestuurder tevens aandeelhouder in de vennootschap is.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag24januari2017
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van de positie en aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij NV en BV.

Literatuur:

 • Faillissementsrecht en Ondernemingsrecht; iets over rechtsvragen en voortschrijdend inzicht bij de aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen in geval van faillissement, Kid Schwarz.
 • De vereenvoudigde vastgestelde jaarrekening. De gemiste kans van (het voorstel van) de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013, Prof. Mr. C.A. Schwarz en Mr. Dr. R.A. Wolf.
 • Van dertien maanden naar elf maanden. Flex-BV dwingt tot eerdere publicatie jaarrekening, Kid Schwarz en Ted Verkade.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag24januari2017
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van vertegenwoordiging bij rechtspersonen.

Literatuur:

 • Vereniging handboek, Prof. Mr. C.A. Schwarz Hoofdstuk 11: Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.
 • Stichting Handboek: Prof. C.A. Schwarz Hoofdstuk 10: Vertegenwoordiging van de stichting.
 • R. Hollemans en prof. mr. C.A. Schwarz Vertegenwoordiging bij de N.V. en de B.V.; de (on)zin van het Richtlijnenstelsel van vertegenwoordiging.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag24januari2017
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur behandelen op het gebied van Uitkeringen aan aandeelhouders bij NV en BV.

Literatuur:

 • Enkele overpeinzingen over het arrest Reinders-Didam, Prof.mr. C.A. Schwarz.
 • Inleiding tot het nieuwe BV-recht, De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012, Prof. mr. C.A. Schwarz.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag19januari2017
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie en literatuur met u behandelen op het gebied van structuurregime bij NV en BV.

 

Literatuur:

 • Invoering van het structuurregime en de mogelijkheid om daarbij af te wijken van het wettelijk voorziene model, Kid Schwarz.
 • Art. 118a Uitoefening van stemrecht door gevolmachtigde certificaathouder.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag19januari2017
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van het maatschapsachtig karater van de BV in het nieuwe BV-recht.

 

Literatuur:

 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders bij beklemmende statutenwijzigingen naar komend BV recht.
  Kid Schwarz, Hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid UM.
 • Statutaire- of contractuele prijsfixatie bij overdracht van aandelen; wijzigende gezichtspunten en de rol van redelijkheid en billijkheid. Prof.mr. C.A. Schwarz, Hoogleraar Ondernemingsrecht UM.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag19januari2017
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van aandelen en aandeelhoudersmacht.

Literatuur:

 • Inleiding tot het nieuwe BV-recht, De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012, Prof. mr. C.A. Schwarz, Zutphen 2012.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag19januari2017
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie en literatuur met u behandelen op het gebied van de zelfstandigheid van het bestuur in concernverhoudingen en joint ventures.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797

Literatuur:

 • The ius commune of the shareholders and stakeholders models piercing the myth of management control, Kid Schwarz and Bas Steins Bisschop
 • Bestuur in spagaat: aansprakelijkheid of ontslag, Kid Schwarz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag18januari2017
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van Concernrecht en aspecten van het jaarrekeningoverzicht.

Literatuur:

 • Enkele overpeinzingen over jaarrekeningenrecht. Kid Schwarz, Hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag18januari2017
1130
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van Governance, NV en BV.

Literatuur:

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid, stemrecht en stemplicht; enkele observaties naar aanleiding van de oratie van A.F. Verdam, Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang, Kid Schwarz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag18januari2017
1015
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande literatuur met u behandelen op het gebied van Vereniging en Stichting.

Literatuur:

 • Hoofdstuk 10, Stichting Handboek Vertegenwoordiging van de stichting Prof. mr. C.A. Schwarz
 • Hoofdstuk 11, Vereniging Handboek Vertegenwoordiging van de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij Prof. mr. C.A. Schwarz
 • Hoofdstuk 27, Vereniging en stichting Uitkeringsverbod Handboek Het uitkeringsverbod bij de vereniging en de stichting Prof. mr. C.A. Schwarz
 • Tweede Kamer voorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag18januari2017
0900
Eigen werkplek

Prof. mr. C.A. Schwarz (hoogleraar Ondernemingsrecht Erasmus School of Law, hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht) zal onderstaande jurisprudentie en literatuur met u behandelen op het gebied van Personenvennootschappen.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 19 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745
  (Alasco, aansprakelijkheid adviseur op grond van OD)
 • Hoge Raad 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7840
  (Biek Holding; aansprakelijkheid van toetredende maat voor eerder ontstane schade)
 • Hof Arnhem 15 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BP9082
  (Montaklus; aansprakelijkheid vennoten voor OD mede-vennoot)
 • Hoge Raad 15 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251
  (Totaalbouw; faillissement VOF is faillissement vennoten)
 • Hoge Raad 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588 
  (Carlande; aansprakelijkheid commandiet bij overschrijding beheersverbod)
 • Hoge Raad 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413
  (Restaria De Katterug; aansprakelijkheid commandiet en het evenredigheidsbeginsel)

Literatuur:

 • Enkele overpeinzingen over het arrest Reinders-Didam,Prof.mr. C.A. Schwarz
 • De vereenvoudigde vastgestelde jaarrekening. De gemiste kans van (het voorstel van) de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013, Prof. mr. C.A. Schwarz* en mr. dr. R.A. Wolf
 • Het commissariaat in het familiebedrijf, gedachten over nuancering van aansprakelijkheid, Prof. mr. C.A. Schwarz
 • Rapport Modernisering Personenvennootschappen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite