AvdR 5

Magna Charta Knowledge

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

0082 - De leeggehaalde rekening

mr. Ryanne van Manen
21 juni 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0081 - Bestuurder: Ontslag en Billijke vergoeding

mr. Mariëlle Groen
21 juni 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

0080 - Kunst revindicatie in oorlogstijd

mr. Cornélie Huitema
21 juni 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0079 - De ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst

mr. Angelique Heijman
21 juni 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0075 - De herplaatsingsplicht

mr. Valérie de Fuyk-Bruijn
11 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0074 - De billijke vergoeding ‘plus’

mr. Maarten van Os
11 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0073 - Hoeveel ruimte is er voor een vergoeding naast de transitievergoeding?

mr. Mariëlle Groen
10 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0072 - Nadelige gevolgen van de WWZ voor opvolgend werkgeverschap bij doorstart na faillissement

mr. Henk Kelderhuis
10 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0071 - De positie van de zieke werknemer en bedrijfseconomisch ontslag in de grensstreek

mr. Gideon Stelten
10 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0070 - Een kritische beschouwing over artikel 108 lid 4 PW

mr. Kees-Pieter Dekker
10 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0069 - Ontslag wegens disfunctioneren onder de WWZ

mr. Annette van der Weijden
10 mei 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

0068 - Voorstel ePrivacy Verordening: het einde van de cookie banners, of toch niet?

mr. Celine van Waesberge
09 mei 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

0067 - Arbeidsrecht

mr. Anna van Bracht
09 mei 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0061 - De strijd van de banken om de FinTechs

mr. Herke van Hulst
28 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0060 - UBO-register op komst!

mr. Birgit Snijder-Kuipers
28 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0059 - Connected Lawyer

mr. Cristine Brinkman
28 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0057 - Jezelf verkopen is lastiger dan je denkt

mr. Antoinette van Beest-de Mul
23 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0056 - De herziene Nederlandse Corporate Governance Code, enkele opvallende wijzigingen

mr. Kyoko Tollenaar
23 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

0055 - De Nederlandse (overname)cultuur

prof. dr. mr. Mieke Olaerts
23 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Tekortschietende executeur verliest haar hoofdprijs

mr. Marlijne Olthoff-Worst
20 maart 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

Werkgevers blijven worstelen met voldragen gronden!

mr. Jeannette Stam
20 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Sta of ik schiet!

mr. Jetty Gerritse
20 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Energy is hot!

mr. Sophie Dingenen
14 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Aandacht voor governance in ziekenhuizen

mr. Tessa van den Ende
14 maart 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

Wat zijn de gevolgen van het Care4Care / StiPP arrest (1)voor intraconcern uitzending?

mr. Remke Scheepstra
14 maart 2017

Lees verder

Personen- en familierecht

De overlegscheiding

mr. Marjoleine de Boorder
14 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Energietransitie in Nederland: stand van zaken

mr. Kirsten Berger
14 maart 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Schadevoorkomingsplicht

prof. mr. Anne Keirse
13 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Wie heeft de touwtjes in handen binnen de vennootschap?

mr. Gerjanne te Winkel
13 maart 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Board, be alert!

mr. Birgit Snijder-Kuipers
mr. Manon den Boer
13 maart 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken mèt de ladder voor duurzame verstedelijking

mr. Anita Nijboer
13 maart 2017

Lees verder

Intellectueel eigendom, Mededingingsrecht

Brexit: wordt de Nederlandse rechter nog populairder voor civiele kartelschadezaken?

mr. Sarah Beeston
13 maart 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Schorsing en opzegging van de aanneemovereenkomst

mr. ir. Frank van Cassel-van Zeeland
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Is het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen overbodig en onwenselijk?

mr. Chantalle van Goethem
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Shadow dancing around 'Pay first and argue later'

mr. Frenk Huisman
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

HR Cattier/Waanders: een onderbelicht fundament voor de waarschuwingsplicht van de opdrachtgever?

mr. Jacob Henriquez
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Volgt uit een voorstel tot herstel uit coulance een erkenning van het gebrek?

mr. Leonie Mundt
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Zijn Europese economische sancties processueel of materieel van invloed op in rechte of in arbitrage door aangewezen personen aanhangig gemaakte vorderingen?

mr. J.W. Bitter
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Vertragingsschade; tijd is geld, dat werkt twee kanten op

mr. Paul Welten
09 februari 2017

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

mr. Vera Textor
09 februari 2017

Lees verder

Personen- en familierecht

Mediation en collaborative practice, zowel toepasbaar bij familierechtelijke als bij zakelijke conflicten

mr. Tessa de Mos
09 februari 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet onder de Wwz

mr. dr. Pascal Kruit
09 februari 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Het failliet van de thuiszorg?

mr. Priscilla Trip
09 februari 2017

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

De nieuwe Governancecode Zorg

mr. Dieuwke Dijkmans van Gunst
09 februari 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Motivering van een proceskostenveroordeling ad € 157.253,62

mr. Gert Jan Boeve
26 januari 2017

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Proceskosten 2.7 miljoen afgewezen - Geen misbruik - Hoge Raad vergeet 8 rapporten

mr. Hugo Smit
26 januari 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

De Wet dba

mr. Bregje Volkers
26 januari 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijke aspecten van het afschaffen van de VAR

mr. Huub van Osch
25 januari 2017

Lees verder

Arbeidsrecht

Billijke vergoeding: herintrede van het gevolgencriterium?

mr. Barbara Goossens
17 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De energieprestatievergoeding; een gunstige maatregel voor groene verhuur

mr. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
17 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Gerechtshof Amsterdam kiest voor compromis bij structureel te late huurbetaling

mr. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
17 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De gedragsaanwijzing bij overlast helpt!

mr. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
17 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De verhuiskostenvergoeding bij renovatie; dwingend recht!

mr. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen
17 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Vermogensrendementsheffing in strijd met Europees recht

mr. Huib Hielkema
17 november 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Gerechtshof Den Haag 30-09-2015, 200.164.640/01, ECLI:NL:GHSGR:2015:2744

mr. Mijke Baeten
10 november 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Gezag van de ongehuwde vader binnenkort wel goed geregeld?

mr. Saskia Braun
10 november 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Het nieuwe alimentatierecht: eerlijker en eenvoudiger?

mr. Chantal van der Sprong
10 november 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Modernisering van partneralimentatie op komst; zegen of vloek voor de ondernemer?

mr. Astrid Waals
10 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De vervaltermijn voor verborgen gebreken is verstreken. Wat nu?

mr. Sjoerd Rutten
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Een belangrijke uitspraak? De Klimaatzaak-Urgenda

mr. Timo Huisman
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Fraudebestrijding in de fiscaliteit, slaat de wetgever door?

mr. Frank Schaaf
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Grenzen aan economische eigendomsverkrijging voor de overdrachtsbelasting

mr. Annerie Ploumen
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Waarschuwen, wanneer moet het (nog)?

mr. Georg Huith
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De bevoegdhedenovereenkomst, (na bijna 20 jaar) nog steeds relevant

mr. Daphne Broerse
08 november 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De rol van het weer in bouwcontracten voor windparken op zee

mr. Liesbeth Buiter
08 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Hybride

mr. Monique de Witte
03 november 2016

Lees verder

Aanbestedingsrecht

Voor praktijk belangrijke wijzigingen in Aanbestedingswet 2012 op een rij

Mr. Sanne Groenwold
03 november 2016

Lees verder

Intellectueel eigendom, Mededingingsrecht

Een goed contract; geen garantie voor een geslaagde outsourcing, maar wel een voorwaarde voor succes

mr. Meine Dijkstra
03 november 2016

Lees verder

Intellectueel eigendom, Mededingingsrecht

De overheid als ondernemer: tussen markt en publieke taak

mr. Gijs van Midden
03 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Commissie Borstlap en het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg

mr. Sanne Timmermans
03 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee

mr. Ruben van Arkel
mr. Marije Schneider
03 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Wanneer zijn door de werkgever verstrekte schadevergoedingen belast?

mr. Carola Jongens
mr. Ruben Wiegerink
03 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Verwijtbaar of ernstig verwijtbaar: that's the question

mr. Marije Schneider
03 november 2016

Lees verder

Aanbestedingsrecht

De gemiste kans van de nationale Aanbestedingswetgever

mr. Frederik van Nouhuys
03 november 2016

Lees verder

Aanbestedingsrecht

Zijn uw kroonjuwelen veilig in onze nieuwe wereld?

mr. Ernst-Jan Louwers
03 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Mediation als oplossing voor WWZ-perikelen?

mr. drs. Marina Verschoof
01 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

De voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ: Licht aan het einde van de Tunnel!?!

mr. Jane van Soolingen
01 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

ECLI:NL:RBAMS:2015:7278 staat voor altijd in mijn geheugen gegrift als de eerste ontbindingsprocedure die ik in het WWZ-tijdperk voerde

Mr. Igor Janssen
01 november 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Hof Arnhem, 4 april 2016: Verstoorde verhoudingen? Maak het aannemelijk!

Mr. Christianne Bouma
01 november 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De kansrijkere verzekerde

mr. Jasper Backx
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Uitleg derdenbedingen in verzekeringspolissen: welke uitlegmaatstaf?

mr. Taraneh Riyazi
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Nooit goed geweest

mr. Tjalling Dorhout Mees
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De voortaxatie vs. het indemniteitsbeginsel

mr. Martina Smit
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De bakermat van het begrip “arbeidsongeschiktheid” in de particuliere AOV

mr. Erik-Jan Wervelman
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Persoonlijk onderzoek en (uitsluiting van) daarmee verkregen bewijs

mr. Marcella de Haan
27 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Hoe onmiddellijk moet onmiddellijk zijn?

mr. Eric van Niekerk
27 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Uitleg van de redelijke termijn bij de herplaatsingsverplichting verschaft werkgevers onbedoelde speelruimte

mr. Yvette van Gemerden
25 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Over een overgang van onderneming; Artikel 7:663 BW; Richtlijn 2001/23/EG

mr. Sigrid Romijn
25 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Afschaffing van de VAR: van schijnzelfstandigheid naar schijnzekerheid?

mr. Hanna Vera Hess
25 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Motiveringsplicht bij concurrentiebedingen: handvatten uit de jurisprudentie

mr. Babise de Laive
25 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Hoe zat het nou precies met de pakketbezorgers?

mr. Suzanne Bos
25 oktober 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Van stofzuigerslang naar kelderluik. Een ongeluk zit in een klein hoekje!

mr. Eveline Buyink
25 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De democratie is dood – lang leve de civiele rechter?

mr. Cindy Seinen
19 oktober 2016

Lees verder

Strafrecht

Artikel 74 AWR bepaalt dat ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel geen toepassing vindt bij fiscale delicten

mr. Frans Sijbers
mr. Marlijn Mokveld
19 oktober 2016

Lees verder

Strafrecht

Fraudebestrijding in de fiscaliteit, slaat de wetgever door?

mr. Frans Sijbers
mr. Marlijn Mokveld
19 oktober 2016

Lees verder

Strafrecht

Annotatie van een eigen gekozen “Soon to be HR Classic” Strafrecht

mr. Harriët de Kroon
19 oktober 2016

Lees verder

Strafrecht

Het fictieve meisje en de grens van de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen

mr. Isabelle Huisman
19 oktober 2016

Lees verder

Strafrecht

Hoge Raad 22 december 2009, NJ 2010,102, m.nt. M.J. Borgers,

mr. Rob Baumgardt
19 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Intrekking 403-verklaring in M&A transacties

mr. Saskia Blokland
19 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Het begrip schade in fusies en overnames

mr. Ferdinand Mason
19 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De Magna Charta

mr. Annelies van der Pauw
19 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Vierde Witwasrichtlijn aangenomen; wat wijzigt?

mr. Birgit Snijder-Kuipers
19 oktober 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Het stemrechtloze aandeel

mr. Onno Boerstra
06 oktober 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Het Wennex arrest

mr. Mike Jansen
06 oktober 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Verkopers zitten in een luxepositie

mr. Daphne Bens
06 oktober 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Het Bootlieden arrest

mr. Lennaert Posch
06 oktober 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

De uitspraak Maple Skate – een uitglijder?

mr. Albert Wiggers
06 oktober 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

De Hoge Raad creëert veel ruimte voor maatwerk bij de vaststelling van de behoefte van kinderen bij een hoog welvaartsniveau

mr. Tineke Noordegraaf-van Dijke
04 oktober 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Hoge Raad: Ook bij een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven kan de alimentatiebijdrage worden gewijzigd

mr. Monique Hanssen
04 oktober 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Misbruik van (proces)recht en ingangsdatum alimentatieverplichting bij echtscheiding

mr. Marjan Tijseling
04 oktober 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Pas op met het instellen van een bezwarencommissie in een sociaal plan

mr. Bart Hunnekens
26 september 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Reikwijdte van het bewust (gedeeltelijk) afwijken van de wettelijke maatstaven bij alimentatie

mr. Anke Mulder
26 september 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen

mr. Richard de Laat
22 september 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Iedere partij moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn eigen stellingen te bewijzen

mr. Jaap Degenaar
22 september 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De devolutieve werking van het hoger beroep

mr. Petra Klein Gunnewiek
22 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Is het stakingsrecht nu verruimd?

mr. Rutger Ploum
15 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

De WWZ en disfunctioneren

mr. Zef Even
15 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Heeft het ontslagrecht aan aantrekkingskracht gewonnen vanuit het perspectief van de buitenlandse werkgever?

mr. Mariëlle Daudt
15 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

De Oogst van Van Gogh en de oogst van WWZ

prof. mr. Gerrard Boot
15 september 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Stern / Gulf arrest

mr. David Allick
08 september 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

De gevolgen van Aukema/Uni-Invest

mr. Ferry van Schoonhoven
08 september 2016

Lees verder

Bestuursrecht, Bouwrecht, Huurrecht

Het Herenhuisarrest: top of flop?

mr. Huib Hielkema
08 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

OLIEDOM, de klassieker onder de bagateldelicten

mr. Louis Sloot
01 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

HR-classic Het Seminis arrest

mr. Floris van de Bult
01 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

All animals are equal

mr. Ralph Jan van der Ham
01 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

HR-classic Het Taxi Hofman-arrest

mr. Joost Quant
01 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

HR-classic Stoof / Mammoet

mr. Jochem de Roos
01 september 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

Het Spijkers arrest

mr. Ernst van Win
31 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Een pgb om hulp bij je ouders in te kopen?

mr. Lieske de Jongh
25 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Het beroepsgeheim revisited

mr. Caren Velink
mr. Mieke de Die
25 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Calamiteiten en zwijgcontracten: vaker mediaten

mr. Willemien Kastelein
24 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De WKKGZ: what’s new?

mr. Carolien van Weering
mr. Simona Tiems
24 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Slip of the knife: jammer maar helaas?

mr. Ivan Baas
24 augustus 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

De tweetrapsmaking in drie trappen

mr. Saskia van Os
24 augustus 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Hoge Raad 25-03-2016, ECLI:NL:HR:2016:504

mr. Gonnie Spee
22 augustus 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Als heer en meester over de goederen van de nalatenschap beschikken...

mr. Marije Dekker
22 augustus 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Aanpassing van artikel 4:59 lid 1 BW? Ja, het doel heiligt de middelen.

mr. Carla van Waes
22 augustus 2016

Lees verder

Personen- en familierecht

Verdeling tijdens de vereffening?

Katelijne van Barneveld
22 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Verzekeringsproblematiek en onderlinge risicoaansprakelijkheid

mr. Martine Kos
17 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

De risico-acceptatie van de mede-bezitter van een dier

mr. Nadine Sonnevelt
17 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

“Assurance oblige”, ook bij op hol slaande paarden?

prof. mr. Han Wansink
17 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, internationale wegvervoer en de gestage inkleuring door de Hoge Raad

mr. Wilbert ten Braak
17 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

End of waste, de casus North Refinery

mr. drs. Jeanette Ozinga
17 augustus 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Curator profiteert van zijn eigen onrechtmatig handelen

mr. Suzan Winkels
16 augustus 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Dwaling en ongedaanmaking bij rentederivaten

mr. Martijn Bonefaas
16 augustus 2016

Lees verder

Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Faillissement of turboliquidatie? That’s the question

mr. Ruud Brunninkhuis
15 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Zekere zekerheid; het belang van zekere zekerheid voor de financiering van het bedrijfsleven

prof. mr. dr. drs. Frits Beekhoven van den Boezem
15 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Rangwisseling pandrecht door eigenlijke achterstelling

mr. Rob Abendroth
11 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Een afwijkende rangorde van pandrechten

mr. Kasper Krzeminski
11 augustus 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Het “Vliegtuigvleugel-arrest” (Fokker/Zentveld)

mr. Maarten Sturm
11 juli 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Kleuterschool Babbel

mr. Elisabeth van Emden
11 juli 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

“Je bekijkt het maar, ik kom niet meer terug!”

mr. Marita Hoogeveen
11 juli 2016

Lees verder

Burgerlijk recht, Verzekeringsrecht

Precontractuele aansprakelijkheid na afgebroken onderhandelingen

mr. E.J. Zippro
02 juni 2016

Lees verder

Arbeidsrecht

De wijziging van de ketenregeling voor tijdelijke contracten

mr. Stéfanie van Creij
09 juni 2015

Lees verder

website by Primosite