Cursussen & Webinars

dinsdag17oktober2017
Kasteel Waardenburg

De invoering van het gesloten ontslagstelsel per 1 juli 2015 vormde een flinke verandering ten opzichte van het verleden. Waar de werkgever voorheen kon spelen met de ontslaggronden en er altijd nog de escape van ‘gewichtige redenen’ was als grondslag voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, moet hij nu aantonen dat sprake is van één van de acht redelijke gronden uit artikel 7:669 lid 3 BW.

Al voor de invoering van de WWZ riep deze wijziging veel vragen op. Kan een onvolledig disfunctioneringsdossier alsnog leiden tot ontbinding via de g-grond? En hoe ver kan de h-grond in de praktijk opgerekt worden?

Twee jaar naar na dato van de invoering van de WWZ is het tijd voor een tussenstand. Steven Jellinghaus en Pascal Kruit bespreken de actualiteiten en jurisprudentie met betrekking tot de ontslagronden. Een uitgebreide update, zodat u volledig geïnformeerd naar huis gaat!

EURO 495,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17oktober2017
1100
-
1315
Eigen werkplek

De invoering van het gesloten ontslagstelsel per 1 juli 2015 vormde een flinke verandering ten opzichte van het verleden. Waar de werkgever voorheen kon spelen met de ontslaggronden en er altijd nog de escape van ‘gewichtige redenen’ was als grondslag voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, moet hij nu aantonen dat sprake is van één van de acht redelijke gronden uit artikel 7:669 lid 3 BW.
Al voor de invoering van de WWZ riep deze wijziging veel vragen op. Kan een onvolledig disfunctioneringsdossier alsnog leiden tot ontbinding via de g-grond? En hoe ver kan de h-grond in de praktijk opgerekt worden?
Twee jaar naar na dato van de invoering van de WWZ is het tijd voor een tussenstand. Mr. dr. P. Kruit (advocaat Ten Holter Noordam Advocaten) zal actualiteiten en jurisprudentie bespreken met betrekking tot de ontslaggronden e-h.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17oktober2017
1400
-
1615
Eigen werkplek

De invoering van het gesloten ontslagstelsel per 1 juli 2015 vormde een flinke verandering ten opzichte van het verleden. Waar de werkgever voorheen kon spelen met de ontslaggronden en er altijd nog de escape van ‘gewichtige redenen’ was als grondslag voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, moet hij nu aantonen dat sprake is van één van de acht redelijke gronden uit artikel 7:669 lid 3 BW.
Al voor de invoering van de WWZ riep deze wijziging veel vragen op.
Twee jaar naar na dato van de invoering van de WWZ is het tijd voor een tussenstand. Dr. mr. S.F.H. Jellinghaus (advocaat De Voort Advocaten | Mediators) zal actualiteiten en jurisprudentie bespreken met betrekking tot de ontslaggronden a-d.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18oktober2017
1200
-
1415
Eigen werkplek

Mr. E. Nunes (advocaat BOEKEL) zal tijdens het webinar de onderstaande onderwerpen behandelen.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25oktober2017
Kasteel Waardenburg

De WWZ bestaat meer dan twee jaar; op de meest prangende vragen is inmiddels een antwoord. Reden die te bespreken en openstaande vragen te beantwoorden.

Kantonrechter (mr. Ellen W. de Groot) bespreekt met u de meest actuele jurisprudentie en eventuele wetswijzigingen.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag25oktober2017
Kasteel Waardenburg
woensdag08november2017
Kasteel Waardenburg
dinsdag28november2017
Kasteel Waardenburg
donderdag14december2017
Kasteel Waardenburg
donderdag11januari2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag30januari2018
Kasteel Waardenburg
donderdag15februari2018
Kasteel Waardenburg
dinsdag13maart2018
Kasteel Waardenburg
woensdag28maart2018
Kasteel Waardenburg

Geachte deelnemer,
Helaas kunt u zich voor deze cursus niet meer aanmelden, de cursus is volledig vol geboekt.

Tijdens deze nieuwe serie Colleges Arbeidsrecht worden alle onderwerpen besproken waar u geregeld mee te maken heeft als Arbeidsrecht advocaat of jurist. Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook voor deze serie weer vooraanstaande sprekers gevraagd te doceren. 

Deze serie colleges staat voor een interactief programma waarbij van de cursisten wordt verwacht dat ze participeren in de dialoog die zal ontstaan tijdens de cursus. Onze insteek is dat u geen monoloog aanhoort en vervolgens weer naar huis gaat maar dat u actief een dialoog aangaat met de docent en/of met mede cursisten. U hoeft niet oplossingsgericht probleemstukken te beantwoorden maar kan wel over vraagstukken discussiëren, nadenken en meningen geven

De AvdR begrijpt dat niet elk onderwerp uw interesse zal hebben. Indien u deze serie wilt delen met uw collega's, kan dit heel eenvoudig. Bij elk college reserveren wij één stoel voor uw kantoor. U kunt samen met uw collega's besluiten wie er naar welk college gaat. Ook als u verhindert mocht zijn op een datum dan kunt u zich laten vervangen door een collega.

EURO 1695,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag08november2017
0900
-
1115
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag08november2017
Kasteel Waardenburg

Van welke minder bekende procesrechtelijke mogelijkheden kunt u in het arbeidsrecht gebruik maken?

Aan de hand van literatuur en veel praktijkvoorbeelden en jurisprudentie zullen in ieder geval het bewijsrecht, het (bewijs)beslag en de exhibitieplicht in arbeidszaken door rechter mr. P. de Bruin aan de orde worden gesteld.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
vrijdag10november2017
Kasteel Waardenburg

Fouten maken we allemaal, ook in procedures rondom het arbeidsrecht. Prof. mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam) en mr. P.J. Jansen (senior rechter Rechtbank Noord-Holland) zullen met u de veel voorkomende blunders doornemen.

 

 

EURO 425,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag20november2017
Kasteel Waardenburg

Voor uw praktijk als Arbeidsrechtjurist, is het van belang dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste wijzigingen in de sociale zekerheid en recente jurisprudentie. De wijzigingen zijn talrijk. Denk daarbij aan de gewijzigde wijze van het verrekenen van inkomsten in de WW, het veranderde begrip passende arbeid en de dagloonbepalingen. Ook de uitleg van het begrip ''dringende reden'' door de CRvB is van belang, want dat wijkt af van de uitleg van de HR.

Ook in de Ziektewet en WIA zijn er tal van belangrijke ontwikkelingen gaande die rechtstreeks van invloed zijn op uw Arbeidsrechtpraktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het recht op loonbetaling bij hernieuwde uitval, de WIA-keuring in de Ziektewet en de gevolgen daarvan voor de eigen risicodrager, het meewerken aan eindedienstverband tijdens ziekte en de te verwachten veranderingen rond de loonsanctie.

EURO 495,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23november2017
Locatie Maastricht volgt
vrijdag24november2017
Locatie Maastricht, volgt

De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels in volle gang. Toch zijn er nog steeds onderdelen die de nodige uitleg behoeven. Tijdens deze twee daagse verdeipingscursus komen twee rechters en twee advocaten de WWZ nader met u uitzetten. De nadruk ligt op samen met u.

EURO 995,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23november2017
Locatie Maastricht volgt

Mr. A.J. Swelheim (zelfstandig jurist Arbeidsrecht )en mr. drs. M.J.M. van de Laar (advocaat Capra Advocaten) zullen tijdens deze verdiepende cursus Individueel Ontslagrecht en de zieke werknemer alle actualiteiten op dit gebied met u behandelen.

EURO 550,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
vrijdag24november2017
Locatie Maastricht, volgt

Mr. E.W. de Groot (senior rechter Rechtbank Overijssel) en mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden) zullen tijdens deze verdiepende cursus WW en nu? en Procesrecht alle actualiteiten op dit gebied met u behandelen.

EURO 550,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag28november2017
Kasteel Waardenburg

De positie van de zieke en arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsrecht was, is en blijft ingewikkeld. De Wet werk en zekerheid heeft die rechtspositie er niet eenvoudiger op gemaakt en ook nieuwe vragen en problemen in het leven geroepen. Hoe zit het met de scheidslijn tussen ‘echte’ arbeidsongeschiktheid en situatieve arbeidsongeschiktheid? Hoe om te gaan met de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer? Wanneer kan een loonsanctie door de werkgever worden opgelegd? Onder welke omstandigheden kan de arbeidsovereenkomst met de zieke en arbeidsongeschikte werknemer beëindigd worden? Hoe om te gaan met de loonsanctie van het UWV?

Tijdens dit college zal kantonrechter mr. P.J.  Jansen met u de verschillende vragen, ontwikkelingen en (recente) rechtspraak bespreken. De nadruk ligt op samen met u. We werken met een kleine groep wat betekent dat er ruimte is voor discussie.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag30november2017
1500
-
1715
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11december2017
Holiday Inn, Amsterdam zuidas
donderdag14december2017
Holiday Inn, Amsterdam zuidas

Tijdens deze twee daagse verdiepingscursus Arbeidsrecht komen een zes tal onderwerpen voorbij waar u in uw praktijk, zeer geregeld mee te maken heeft. De docenten (uit de rechterlijke macht, praktijk en wetenschap) zijn zeer ervaren en zullen u verdiepend kennis aanbieden. Een participerende houding wordt zeer op prijs gesteld.

Op dag één zullen Overéénkomsten, het Ontslagrecht en Privacy aan bod komen. Op de tweede dag zullen het procesrecht, Werkgeversaansprakelijkheid en Bijzondere bedingen worden uitgediept.

EURO 845,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag11december2017
Holiday Inn, Amsterdam zuidas

Mr. A. Siderius(bedrijfsjurist, NS), mr. A.A.T.M. de Jong (advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.) en mr. C. van Waesberge (advocaat, Loyens & Loeff N.V.) zullen tijdens deze verdiepende cursus de overeenkomsten van bepaalde tijd en flex overeenkomsten, Ontslagrecht en Privacy behandelen.

EURO 495,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag12december2017
Kasteel Waardenburg

Actualiteiten Arbeidsrecht door prof. mr. G.C. Boot

Tijdens dit college Actualiteiten Arbeidsrecht komen de belangrijkste actualiteiten van het afgelopen jaar aan de orde. Dat betekent dat onder andere aandacht besteed zal worden aan de ontwikkelingen op het gebied van de WWZ (ontslag vergoedingen, waaronder de verschillende vormen van de billijke vergoeding, als ook het ontslag op staande voet en de voorwaardelijke ontbinding en het bijbehorende bewijsrecht), cao-recht (toepassingsgebied en methode van uitleg), de positie van de zzp'ers (Wet DBA) en die van payrolwerknemers. 

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13december2017
0900
-
1115
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14december2017
Kasteel Waardenburg

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed door werknemers op de besluitvorming binnen de onderneming. De reikwijdte varieert van recht op informatie tot het recht van advies en instemming bij besluiten over bedrijfseconomische aangelegenheden en onderwerpen van sociaal beleid. Mr. P. Witteveen vertelt u de ins en outs over dit onderwerp, gaat in op de actualiteit en behandelt ook de medezeggenschap in concernverband.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag14december2017
Holiday Inn, Amsterdam zuidas

Mr. N.T. Dempsey (advocaat, Houthoff Buruma), mr. T.S. Pieters (senior rechter, Rechtbank Noord-Holland) en mr. M. Grootveld (Consultant Labour Relations, ABN AMRO) zullen tijdens deze verdiepende cursus het Procesrecht, Werkgeversaansprakelijkheid en Bijzondere bedingen gaan behandelen.

EURO 495,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
1200
-
1415
Eigen werkplek
De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
Cambridge Kings College
dinsdag19december2017
Cambridge Kings College
woensdag20december2017
Cambridge Kings College

Wilt u 10 PO punten behalen, wilt u up-to-date 2018 in gaan op het gebied van Arbeidsrecht en wilt u kerstsfeer proeven in Cambridge? Schrijft u zich dan snel in voordat deze cursus vol is.

Cambridge vlak voor de Kerst, een goed moment om het Arbeidsrechtelijk vuurwerk weer eens van nieuw elan te voorzien aan de hand van de meest actuele arresten en uitspraken.

EURO 980,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18december2017
1500
-
1715
Eigen werkplek

De (sub)onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag19december2017
Kasteel Waardenburg

Mr. K.U.J. (Kerstin) Hopman neemt u mee in de wereld van Sociale Zekerheid.

Deze cursus is bedoeld voor advocaten en juristen die daadwerkelijk met de behandeling van bezwaardossiers te maken hebben, maar ook voor het grootste gedeelte voor arbeidsrechtadvocaten/juristen die basiskennis van sociale zekerheid hebben.

Deze cursus is met maar liefst een 8,9 beoordeeld door de deelnemers!

EURO 495,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag21december2017
Kasteel Waardenburg

Mr. R.A.A. Duk en mr. J.J.  Trap brengen u in 10 uur weer volledig op de hoogte van het Individuele en Collectieve ontslagrecht. Zo heeft u zeer effectief op 1 dag op twee gebieden kennis opgedaan en direct de helft van uw benodigde 20 PO punten op jaarbasis behaald. 

10 uur cursus op 1 dag wordt als intensief, maar zeer goed te doen ervaren. 
Door de pauzes en de goede verzorging van de interne mens vliegt 10 uur college voorbij.

EURO 795,00 incl. lunch en diner incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag11januari2018
Kasteel Waardenburg

De systematiek van de WW bij werkhervatting is op z’n kop gegaan. Hoger beroep in ontslagsituaties levert tal van complicaties op. De jurisprudentie ontwikkelt zich van week tot week. Prof. mr. G.C. Boot brengt uw kennis weer up-to-date.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag30januari2018
Kasteel Waardenburg

Werkgevers mogen geen onderscheid maken op kenmerken als geslacht, leeftijd, geloof, ras, seksuele gerichtheid en nationaliteit. Niet tijdens de sollicitatieprocedure en ook niet op de werkvloer, in het loon en bij ontslag. Onderscheid is wel toegestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Mr. R. van Arkel gaat dieper in op de materie en bespreekt met u dit onderwerp

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag15februari2018
Kasteel Waardenburg

Mr. R.A.A. Duk bespreekt actuele rechtspraak. Daarbij gaat het met name om  de op 1 juli 2015 in werking getreden nieuwe bepalingen van ontslagrecht. Aan de orde komen de verschillende ontslaggronden bij toepassing van art. 7:669 lid 3 BW, met inbegrip van de vraag hoe ruim de 'andere gronden (sub h.) mogen worden uitgelegd, de billijke vergoeding, de resterende mogelijkheden voor art. 7:686 BW, alsmede een reeks van vooral processuele problemen (formele en voorwaardelijke ontbinding en toepasselijkheid van bewijsrecht).

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag13maart2018
Kasteel Waardenburg

Collectief ontslag na de WWZ, wat is anders dan voorheen en wat is gelijk gebleven? Tijdens deze cursus nemen de docenten (mr. H.M.J.  Bogaart en mr. T. van Nieuwstadt) alle onderwerpen met u door die van belang zijn voor een collectief ontslag. Naast de Wet Melding Collectief Ontslag worden de te bewandelen ontslagroutes toegelicht, wordt u meegenomen in de ontslagregels die gelden, de totstandkoming en het belang van een sociaal plan en de rol van de (Centrale) Ondernemingsraad.

EURO 295,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag28maart2018
Kasteel Waardenburg

De WWZ bestaat meer dan twee en een half jaar; op de meest prangende vragen is inmiddels een antwoord. Reden die te bespreken en openstaande vragen te beantwoorden.

Kantonrechter (mr. Ellen W. de Groot) bespreekt met u de meest actuele jurisprudentie en eventuele wetswijzigingen.

EURO 295,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
vrijdag13oktober2017
1100
Eigen werkplek

Mr. D.J.L. Siegers (advocaat van Bladel Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen die tijdens de traditionele cursus besproken zouden worden.

Dit webinar is alleen toegankelijk voor de deelnemers van de cursus Verdieping Arbeidsrecht van 18 september jl.

 • Aanzegging / opzegging / einde van rechtswege
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Payrolling en uitzending
EURO Deze cursus is voor de deelnemers van de cursus verdieping Arbeidsrecht van 18 september jl. op Kasteel Waardenburg. incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag10oktober2017
1500
Eigen werkplek

Mr. M.J. van Herwerden (advocaat Houthoff Buruma) zal tijdens dit webinar de onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Wettelijke regeling
 • Inhoud vso
 • Wettelijke bedenktermijn 
 • Uitleg vso & reikwijdte finale kwijting
 • Wilsgebreken
 • Vso om te ontsnappen aan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
 • Diversen

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag27september2017
1500
Eigen werkplek

Mr. Y.H. Dissel (advocaat Boontje Advocaten) en mr. D.M. van Moerkerk (advocaat Boontje Advocaten) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van arbeidsrecht.

Onderwerpen:

 • Faillissement
 • Billijke vergoeding
 • Reorganisatie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • OVO
 • Transitievergoeding
 • Voorwaardelijke ontbinding

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982
 • Hof van Justitie 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489
 • Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187
 • Kantonrechter Amsterdam 7 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4883
 • Kantonrechter Amsterdam 7 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5105
 • Kantonrechter Roermond 17 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6879
 • Kantonrechter Roermond 1 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7508
 • Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1349
 • Hof ’s-Hertogenbosch 8 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2544
 • Hof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2820
 • Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3683
 • Hof Amsterdam 13 juni 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2144
 • Hof Amsterdam 25 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3064
 • Kantonrechter Amsterdam 4 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4989
 • Hof Den Haag 27 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1735
 • Kantonrechter Utrecht 11 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:3614
 • Hof ’s-Hertogenbosch 6 juni 2017, ECLI:NL:RBLIM:2016:5663
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag27september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. M.J.G.M. Lamers (advocaat CMS Derks Star Busmann N.V.) zal in dit webinar onderstaande onderwerpen op het gebied van Collectief Ontslag behandelen.

 • Europese richtlijn Collectief Ontslag
 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Rol van de OR
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Route (verplicht) via UWV
 • Cao-ontslagcommissie
 • Transitievergoeding
 • Sociaal Plan
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag27september2017
0900
Eigen werkplek

Prof. Mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van arbeidsovereenkomst.

 • Wat is de norm
 • Keuze ZZP'er
 • Wet DBA
 • Definitie arbeidsovereenkomst
 • Hoe leeft dit in de praktijk
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag20september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. K.U.J. Hopman (advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u doornemen.

 • Verzekeringsplicht
 • De eigenrisocodrager (ER) en zijn ex-werknemer
 • Actualiteiten WW
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag20september2017
0900
Eigen werkplek

Mr. R.S. de Vries (advocaat Houthoff Buruma), zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Statutair directeur.

 • Aard rechtsbetrekking bestuurder
 • Benoeming en ontslag bestuurder
 • Beloning bestuurder
 • Wijzingen WWZ voor bestuurder
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag18september2017
1200
Eigen werkplek

Mr. D. van Zelst (advocaat HVG Law LLP) en mr. N.A. Aalbers (kandidaat-notaris HVG Law LLP) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van wijzigingen wet, bestuur en toezicht.

 • Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersoon (kamerstukken II 2015/2016 34 491)
 • Ontstentenis of belet
 • Bestuur
 • Raad van commissarissen
 • Ontslag statutair bestuurder huidige situatie
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst
EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag12september2017
0900
Eigen werkplek

Mr. Dr. Y.R.K. Waterman (directeur Waterman Legal Consultancy) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Werkgeversaansprakelijkheid.

 • Zorgplicht versus goed werkgeverschap
 • Uitdijing van het begrip ‘werknemer’
 • Grenzen aan de aansprakelijkheid van de werkgever
 • Bewijslastperikelen bij beroepsklachten
 • Asbest en verjaring
 • Eigen schuld en onervarenheid van de werknemer
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag11september2017
0900
Eigen werkplek

Mr. P.S. Fluit (advocaat Stadhouders Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u doornemen op het gebied van de zieke werknemer.

 • Loondoorbetaling en ziekte 
 • Ontslag Wwz en ziekte 
 • Ontslagvergoedingen 
 • Loonsanctie/Werkwijzer Poortwachter 
 • Passende en bedongen arbeid 
 • (Art. 29b ZW, no riskpolis)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag26juni2017
1600
Eigen werkplek

Mr. S. Bos (advocaat) en mr. D. van Zelst (advocaat) zullen tijdens dit webinar namens kantoor HVG Law LLP de volgende uitspraken behandelen:

 • Katonrechter 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7023
 • Rechtbank Noord-Holland 23 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2592 (Hap uit donut) 
 • Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689 (Belemmeringsverbod Waadi)
EURO 30,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag26juni2017
1400
Eigen werkplek

Mr. D. Vesters (advocaat) en mr. J. de Groot (advocaat) zullen tijdens dit webinar namens kantoor Boontje advocaten de volgende uitspraken behandelen:

 • Kantonrechter Rotterdam, 11 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3402
 • Hoge Raad, 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:364
 • Hof Den Bosch 4 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4435

Schriftelijkheidsvereiste: hoe streng is de schriftelijkheidseis van artikel 7:653 BW en moet daarbij nog onderscheid worden gemaakt tussen een regulier concurrentiebeding en een relatiebeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-10-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4435 (Axians ICT B.V./werknemer en Rockstars IT B.V.)

Concurrentiebeding behoudt zijn gelding ondanks feit dat het na aandelenoverdracht niet opnieuw schriftelijk is overeengekomen. Belangenafweging in voordeel werkgever. (Hoger beroep van AR 2016-0456.)
Hoge Raad 03-03-2017, ECLI:NLHR:2017:364 (Lodder c.s./werknemer) Relatiebeding valt onder artikel 7:653 BW. Vereiste van geschrift conform Philips/Oostendorp-arrest.

Ernstig verwijtbaar handelen: heeft een ontslag op staande voet nog gevolgen voor het mogen handhaven van een concurrentiebeding?
Kantonrechter Rotterdam 11-04-2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3402 (werknemer/DPA Cauberg Huygen B.V.): Werknemer (die al heeft opgezegd) wordt op staande voet ontslagen wegens vermeende overtreding van het relatie- en geheimhoudingsbeding. Ontslag niet onverwijld. Billijke vergoeding wordt gematigd tot nihil, wegens ernstig verwijtbaar handelen van werkgever vervalt relatiebeding.

EURO 30,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag26juni2017
1200
Eigen werkplek

Mr. Deelen (advocaat) en mr. Hillebrandt (advocaat) zullen tijdens dit webinar namens kantoor Palthe Oberman Advocaten de volgende uitspraken behandelen:

 • Hof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:859 (opvolgend werkgeverschap)
 • Hof van Justitie 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203 (verbod dragen hoofddoek)
 • Hof Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163 (ontbindende voorwaarde)

 

 • Hof Den Bosch 2 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:859 (opvolgend werkgeverschap)
 • Hof van Justitie 14 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:203 (verbod dragen hoofddoek)
 • Hof Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163 (ontbindende voorwaarde)
EURO 30,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag15juni2017
1500
Eigen werkplek

Mr. A. Wallast (advocaat Kennedy Van der Laan) en mr. R. Schepers (advocaat Kennedy Van der Laan) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Arbeidsrecht.

De mogelijkheden van ontbinding wegens tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst (art. 7:686 BW);

 • Kantonrechter Roermond 12 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4387;
 • Gerechtshof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1647;
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3494;
 • Kantonrechter Eindhoven 16 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:895;
 • Kantonrechter Rotterdam 9 december 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:9702;
 • Hoge Raad 12 december 1980, ECLI:NL:HR:1980:AG4120;
 • Hoge Raad 20 april 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1092;

De mogelijkheden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de h-grond (art. 7:669 lid 3 sub h);

 • Kantonrechter Maastricht 11 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4356;
 • Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1770;
 • Kantonrechter Zwolle 21 april 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:1908;
 • Kantonrechter Amsterdam 10 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3179;
 • Kantonrechter Nijmegen 4 april 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1076;
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2509;
 • Kantonrechter Maastricht 23 februari 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2084;
 • Kantonrechter Leeuwarden, 19 juli 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2777;
 • Kantonrechter Zwolle, 19 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:5288;

Schriftelijkheidsvereiste 7:670b BW

 • Kantonrechter Amsterdam 28 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3432;
 • Kantonrechter Bergen op Zoom 15 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1155
 • Kantonrechter Leiden 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16878;
 • Rechtbank Rotterdam 10 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:996;
 • Hoge Raad 28 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0384

Reikwijdte artikel 9a Waadi

 • Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:689;
 • Kantonrechter Rotterdam, 14 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10120;
 • Gerechtshof Den Haag 13 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2591;
 • Voorzieningenrechter Rotterdam 28 mei 2014, JAR 2014/170;
 • Hoge Raad 5 april 2013, JAR 2013/125.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag13juni2017
1200
Eigen werkplek

Mr. R.E.G. Scheepstra (advocaat Baker McKenzie Amsterdam N.V.)  zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen gaan behandelen op het bebied van Arbeidsrecht.

 • Bedenktermijn bij de beëindigingsovereenkomst
 • Wanneer kwalificeert een aanzegging van het niet verlengen van een tijdelijk contract als opzegging
 • Wanneer is sprake van een gelijkwaardige voorziening aan de transitievergoeding?
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Het hoofddoekjesverbod
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag11mei2017
1500
Eigen werkplek

Mr. Janovitz (associate DLA Piper) en mr. van Nieuwstadt (senior associate DLA Piper) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Arbeidsrecht. 

Jurisprudentie:

 • HvJ EU, 14 februari 2017 (JAR 2017/97) (Bougnaoui) Zelf raadplegen
 • HvJ EU, 14 maart 2017, (JAR 2017/96) (Achbita) Zelf raadplegen
 • College voor de Rechten van de Mens 26 mei 2016 (Oordeel 2016-45) Zelf raadplegen
 • Rechtbank Amsterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:906
 • HVJ EU 2 oktober 2010 (JAR 2010/296) Zelf raadplegen
 • HVJ EU 26 september 2013 (JAR 2013/266) Zelf raadplegen
 • Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:645
 • Rechtbank Rotterdam 6 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2548
 • Rechtbank Gelderland 9 juli 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:4269
 • Rechtbank Noord-Holland 11 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6696
 • Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472
 • Rechtbank Noord-Holland 8 juli 2016 (NJF 2016/156) Zelf raadplegen
 • Rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6755
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8222
 • Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1989
 • Rechtbank 22 april 2017: Holland Casino (nnb) Zelf raadplegen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10148
 • Rechtbank Midden-Nederland, 9 november 2016,ECLI:NL:RBMNE:2016:5933
 • Rechtbank Noord-Nederland 22 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:973
 • Rechtbank Midden-Nederland 18 maart 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1425
 • Rechtbank Rotterdam 11 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3578
 • Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2820
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag20april2017
0930
Eigen werkplek

Mr. R.A.A. Duk (advocaat BarentsKrans N.V) zal tijdens dit webinar onderstaande literatuur en jurisprudentie behandelen op het gebied van individueel Ontslagrecht.

Literatuur:

 • R.A.A. Duk, Redelijke gronden: een Procrustesbed?, TRA 2016/10, nr. 80 (pp. 5/10)
 • R. Olivier en J.P. Wiewel, Herplaatsing binnen de groep, TAP 2017/2, nr. 67 (pp. 4/10) (zelf raadplegen)
 • J.M.E. Schunselaar, Anderhalf jaar WWZ: de obstakels van de d-grond, TAP 2017/2, nr. 2, pp. 11/17 (zelf raadplegen)
 • J.T. van der Kroon, M.R. van der Vos en P.A. Meijer, De andere omstandigheden van de h-grond: ruim een jaar op weg, TRA 2016/10, p. 21/29
 • D.M.A. Bij de Vaate en D.B.M. Pinedo, Jurisprudentie over de billijke vergoeding: labyrint of duidelijke lijn?, TRA 2016/10, nr. 84, pp. 30/38


Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 19 februari 2016, , ECLI:NL:HR:2016:290
 • Hoge Raad 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:256
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998
 • Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2016, ECLI:GHARL:2016:6726 (zelf raadplegen)
 • Hof Den Haag 23 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2441
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2016, ,ECLI:NL:GHARL:2016:6796
 • Hof Den Haag 6 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2590
 • Hof Den Bosch 27 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4808
 • Hof Den Haag 6 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3530
 • Hof Amsterdam 24 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:163
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag10april2017
1200
Eigen werkplek

Mr. J.W. Stam (advocaat JENS Advocaten)

De WWZ: de stand van zaken. In dit webinar worden recente uitspraken behandeld ten aanzien van de transitievergoeding, billijke vergoeding, opvolgend werkgeverschap, voorwaardelijke ontbinding, ontbindende voorwaarde, bijzondere bedingen, stakingsrecht.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag06april2017
1500
Eigen werkplek

Mr. dr. Vivian Bij de Vaate en mr. Anna van Bracht zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Arbeidsrecht.

 • Art. 7:686a BW
 • Bewijsrecht
 • Voorwaardelijke ontbinding
 • Hoger Beroep
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag05april2017
1500
Eigen werkplek

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden), zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van bewijsrecht onder de WWZ.

 • Procesrechtelijk kader, inclusief stellen
 • Onderbouwen en bewijsaanbod
 • Jurisprudentie, inclusief het arrest van de Hoge Raad van 23 december 2016
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag03april2017
0900
Eigen werkplek

Mr. M. Grootveld (legal counsel labour affairs ABN AMRO N.V.) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie en literatuur behandelen op het gebied van Bijzondere bedingen. 

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Amsterdam 23 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4864
 • Kantonrechter Utrecht, 8 maart 2012, JAR 2012/4 (Van Daalen/4Some Technisch Beheer)
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 januari 2014, AR 2014-0046 (X/Your Health)
 • Hoge Raad 9 maart 1979, NJ 1979/467 m.nt. PAS (Brabant/Van Uffelen)
 • Hoge Raad 23 oktober 1987, NJ 1988/235 (Ibes/Atmos)
 • Hoge Raad 5 januari 2007, JAR 2007/38 (AVM/Spaan)
 • Hoge Raad 28 maart 2008, JAR 2008/113 (Philips/Oostendorp)
 • Rechtbank Amsterdam 14 april 2014, JAR 2014/6 (Booking.com/Gamio)
 • Hoge Raad 11 juli 2008, JAR 2008/204 (Stoof/Mammoet)
 • Uitspraak Geschillencommissie ABN AMRO

Literatuur:

 • P.L.M. Schneider, ‘Het loondoorbetalingsbeding, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding in de Wet werk en zekerheid’, TAP 2014/1
 • S. van Waegeningh, ‘Proefontslag en artikel 7:611 BW: Hoe ver reikt de toets?’, ArbeidsRecht 2012/4
 • D.J.B. de Wolff, ‘Drie jaar wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden’, TRA 2011/78
 • J.F. Noordzij, Is de economische crisis een grond voor eenzijdige wijziging van het loon? ArbeidsRecht 2014/13
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
vrijdag24maart2017
1200
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar zullen de advocaten van Bosselaar & Strengers mr. A.T. Stevens (advocaat bij sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade) en mr. J.W. Verhoeven (advocaat bij sectie Bestuursrecht & Overheid) uitspraken van de Hoge Raad behandelen op het gebied van Onrechtmatige overheidsdaad, Arbeidsrecht en Productaansprakelijkheid.

Onrechtmatige overheidsdaad:

 • ECLI:NL:HR:2017:18, Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na Onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten.

Algemeen Vermogensrecht:

 • ECLI:NL:HR:2017:19, De Hoge Raad heeft in dit arrest behandeld de vraag in hoeverre een vaststellingsovereenkomst in strijd mag zijn met dwingend recht.

Productaansprakelijkheid

 • ECLI:NL:HR:2017:32, In deze uitspraak gaat de Hoge Raad in op de vraag of bij het criterium “in het verkeer brengen” moet worden aangesloten bij de maatstaf voor productaansprakelijkheid van HvJEU 9 februari 2006, ECLI:EU:C:2006:93, NJ 2006/401 (O’Byrne/Sanofi), op grond waarvan een product in het verkeer is gebracht wanneer dit product het productieproces heeft verlaten en is opgenomen in het verkoopproces in een vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik of consumptie. 
EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag13maart2017
1500
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar zal door advocatenkantoor Kneppelhout uitspraken van de Hoge Raad behandeld worden op het gebied van Arbeidsrecht en Boek 6.

ARBEIDSRECHT:

 • ECLI:NL:HR:2016:2994 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/04240
 • ECLI:NL:HR:2016:2998 Hoge Raad, 23-12-2016, 16/02674

BOEK 6

 • ECLI:NL:HR:2016:2993 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/04699
 • ECLI:NL:HR:2016:2988 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/04241
 • ECLI:NL:HR:2016:2987 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/03780
 • ECLI:NL:HR:2016:2986 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/03643
 • ECLI:NL:HR:2016:2984 Hoge Raad, 23-12-2016, 15/03091
 • ECLI:NL:HR:2016:2992 Hoge Raad, 23-12-2016, 16/00453
EURO 75,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag13februari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. R.E.N. Ploum (advocaat Ploum Lodder Princen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen en jurisprudentie behandelen op het gebied van arbeidsrecht.

Onderwerpen:

 • Stakingsrecht algemeen
 • Het stakingsrecht na Amsta en Enerco
 • Het stakingsrecht bij openbare diensten
 • Het onderkruipersverbod uit de Waadi
 • Loondoorbetaling en sociale zekerheid bij stakingen

Jurisprudentie:

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:8222 (staking NS)
 • Centrale Raad van Beroep 16 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4829 (intrekken WW-uitkering wegens niet voldaan aan wekeneis door staking rechtmatig?)
 • Rechtbank Noord-Holland 8 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9238 (staking cabinepersoneel KLM)
 • Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 15 september 2016, ECLI:NL:OGEAC:2016:88 (staking op Curaçao)
 • Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3472 (hoger beroep Schipholstaking)
 • Rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6755 (hernieuwd vragen van afgewezen stakingsverbod door Easyjet)
 • Rechtbank Noord-Holland 11 augustus 2016, JAR 2016/208 (Schipholstaking)
 • Rechtbank Midden-Nederland 4 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4477 (hoogte WIA-dagloon tijdens staking?)
 • Rechtbank Noord-Holland 8 juli 2016, JAR 2016/190 (staking piloten Easyjet: onderkruipersverbod geschonden?)
 • Rechtbank Amsterdam 22 juni 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3995 (staking leerlingenvervoer)
 • Rechtbank Midden-Nederland 4 april 2016, JAR 2016/126 (politieke staking busvervoer)
 • Gerechtshof Den Bosch 8 maart 2016, RAR 2016/89 (staking bootlieden: onderkruipersverbod geschonden?)
 • Gerechtshof Amsterdam 19 januari 2016, RAR 2016/63 (loonkorting bij publieksvriendelijke acties waarbij wel wordt gewerkt?)
 • Rechtbank Midden-Nederland 4 december 2015, RAR 2016/57 (staking Holland Casino)
 • Gerechtshof Den Haag 22 september 2015, RAR 2016/6 (hoger beroep staking politie: geen bijstand aan gerechtsdeurwaarders)
 • Rechtbank Den Haag 3 september 2015, JAR 2015/241 (staking politie: geen bijstand aan gerechtsdeurwaarders)
 • Hoge Raad 19 juni 2015, JAR 2015/188 (Amsta)
 • Hoge Raad 31 oktober 2014, JAR 2014/298 (Enerco)
 • Rechtbank Rotterdam 5 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7463 (staking AkzoNobel gedeeltelijk verboden in verband met veiligheidsrisico’s)
 • Hoge Raad 28 januari 2000, NJ 2000/292 (staking Douwe Egberts: voldaan aan spelregels?)
 • Hoge Raad 21 maart 1997, NJ 1997/437 (staking streekvervoer)
 • Hoge Raad 22 november 1991, NJ 1992, 508 (collectieve acties in de gezondheidszorg toegestaan?)
 • Hoge Raad 30 mei 1986, NJ 1986, 668 (NS-arrest)
 • Hoge Raad 7 mei 1976, NJ 1977, 55 (loondoorbetaling bij staking: wilde of georganiseerde staking?)

Artikelen:

 • Diepenbach en A.Ph.C.M. Jaspers, ‘Stakingsrecht internationaal in de pas?’, TRA 2016/55.
 • van der Helm, ‘Procedureregels in het stakingsrecht: van spelregeltoetsing naar gezichtspunten’, ArbeidsRecht 2015/5.
 • Hummel, ‘Het ‘genormaliseerde’ collectief actierecht van de politie’, TRA 2016/56.
 • Hansma, ‘Het Nederlandse collectieve actierecht (echt) op Europese leest geschoeid’, ArA 2016-1, p. 23-57.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag09februari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. E. Unger (advocaat Unger Van Els Advocaten) en mr. drs. A.B. van Els (advocaat Unger Van Els Advocaten) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van medezeggenschap en cao.

 • Cao en Zzp-ers
 • Norm voor uitleg cao-bepalignen
 • Dispensatie van de cao
 • Verhoudingen cao-partijen versus or en ondernemer
 • Actuele rechtspraak instemmingsrecht
 • Actuele rechtspraak adviesrecht
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag08februari2017
1200
Eigen werkplek

Prof. mr. dr. M.S. Houwerzijl (hoogleraar Arbeidsrecht Tilburg University, bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwepen behandelen op het gebied van Internationaal Arbeidsrecht.

 • Vrij verkeer van werknemers
 • Detachering van werknemers in de EU - internationale arbeidsovereenkomst
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag06februari2017
0900
Eigen werkplek

Mr. P.R.W. Schaink (advocaat BLIX Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van Arbeidsrecht en faillissement.

Jurisprudentie:

 • Gerechtshof amsterdam 25 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2020
 • Rechtbank Noord Nederland 10 februari 2015, JOR 2015/7-8 (zelf raadplegen)
 • Hoge raad 14 juli 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY3782
 • Gerechtshof ’s-Gravenhage 16 maart 2010,ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5878
 • Hoge Raad 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9601
 • Rechtbank Oost Brabant 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:4849
 • Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4977
 • Hoge Raad ‘s-Gravenhage 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2388
 • Rechtbank Amsterdam, JOR 2002/90, 06-02-2002 (zelf raadplegen)
 • Gerechtshof Den Haag 17 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:255
 • Gerechtshof ’s-Gravenhage 10 januari 1996, ECLI:NL:GHSGR:1996:AC1243
 • Hoge Raad ’s-Gravenhage 28 mei 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AP0084
 • KHE Group, ECLI:NL: RBSGR:2011:BR4240 (zelf raadplegen)
 • Rechtbank Utrecht 31 december 2008, Jar 2009/35 zelf raadplegen)
 • Rechtbank Den Haag 6 april 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM0573
 • Rechtbank Overijssel 28 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3589
 • Centrale Raad van Beroep 19 juli 2013 ECLI:NL:CRVB:2013:CA4027
 • Centrale Raad van Beroep 23 april 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BD1451
 • Parket bij de Hoge Raad 19 april 2013, ECLI:NL:PHR:2012:BY6108
 • Hoge Raad 12 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC2325
 • Hof Den Bosch 28 juni 1995, ECLI:NL:GHSHE:1995:AD2371
 • Rechtbank Arnhem 28 juni 2005, JOR 2005/227 (zelf raadplegen)
 • Hoge Raad 16 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0070
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag30januari2017
1500
Eigen werkplek

Mr. Y.H. Dissel (advocaat Boontje Advocaten) zal tijdens dit webinar onderstaande jurisprudentie behandelen op het gebied van arbeidsrecht.

Jurisprudentie:

 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (werknemer/Kennis Marketing & Media Groep)
 • Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687 (FNV en 34 werknemers/Condor Constructions BV)
 • Hoge Raad 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:19 (Blue Taxi/Stichting Sociaal Fonds Taxi (SFT))
 • Hoge Raad 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 (Care 4 Care Human Resources B.V./Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STiPP) 
 • Kantonrechter Almere 21 december 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7023 (werkgeefster/werknemer)
 • Hof Den Haag 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3094 (Connexxion Taxi Services B.V./werknemer)
 • Rechtbank Rotterdam 22 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10165 (werknemers/Y)
 • Hof Den Haag 22 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3880 (werkneemster/Panteia B.V.)
 • Kantonrechter Roermond 12 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10759 (Tedab B.V./werknemer)
 • Kantonrechter Rotterdam 4 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:151 (werkgeefster/werknemer)
 • Kantonrechter Rotterdam 22 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9943 (DFDS Seaways B.V./werknemer)
 • Hof Den Haag 22 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3372 (werknemer/ShellInternational and Production B.V.)
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag25januari2017
1900
Eigen werkplek

Gedurende dit journaal zullen drie belangrijkste arbeidsrechtelijke uitspraken van 2016 worden besproken. De gespreksleider is mevr. Maartje Hofhuis.

Prof. mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam)

 • Hof Arnhem-Leeuwarden, 17 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6621

Mr. P. de Bruin (senior rechter Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-Leeuwarden)

 • Hof Den haag 5 juli 2016, ecli:nl:ghdha:2016:2430
 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998, rechtsoverwegingen 3.18 en 3.19

Mr. W.J.J. Wetzels (senior rechter A Rechtbank Rotterdam)

 • Hoge Raad 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998
 • Hof Den Haag 23 februari 2016 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:435
EURO 50 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag08september2016
1500
Eigen werkplek

Mr. M.J. van Herwerden (advocaat Houthoff Buruma) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van vaststellingsovereenkomst.

Onderwerpen:

 • Wettelijke regeling – art. 7:900 e.v. jo. 7:670b BW.
 • Afwijken van dwingend recht in vso.
 • Bedenktermijn van 14 dagen.
 • Uitleg vso.
 • Beperkende bedingen in vso.
 • Vso om te ontsnappen aan arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Vernietiging en ontbinding vso (incl. wilsgebreken).
 • Overige (eventueel).
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
donderdag08september2016
0900
Eigen werkplek

Mr. M.J.G.M Lammers (advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. ) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Europese richtlijn Collectief Ontslag
 • Wet Melding Collectief Ontslag
 • Rol van de OR
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Route (verplicht) via UWV
 • Cao-ontslagcommissie
 • Transitievergoeding
 • Sociaal Plan
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
woensdag07september2016
1200
Eigen werkplek

Prof.mr. G.C. Boot (hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer Hof Amsterdam ) zal in korte tijd een uitgebreide samenvatting geven van alle relevante jurisprudentie aangaande de Wwz tot dusverre.

 • Jurisprudentie WWZ artikelsgewijs.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
dinsdag06september2016
1200
Eigen werkplek

Mr. R.S de Vries (advocaat Houthoff Buruma) zal in korte tijd onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Aard rechtsbetrekking statutair bestuurder
 • Benoeming bestuurder
 • Beloning bestuurder
 • Wet claw back
 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod
 • Ontslag bestuurder
 • Wijzingen WWZ voor statutair bestuurder
  • Ketenregeling
  • Redelijke grond en herplaatsing
  • Vergoedingen (transitievergoeding, billijke vergoeding en 'gouden handdruk')

 

EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie
maandag05september2016
1200
Eigen werkplek

Mr. E. Nunes (advocaat BOEKEL) zal in korte tijd onderstaande uitspraken behandelen.

 

Uitspraken:

 • HvJ EG 18-03-1986, ECLI:NL:XX:1986:AC8669 (Spijkers) Het begrip overgang van onderneming ziet op het geval waarin de identiteit van betrokken bedrijf bewaard blijft (identiteitsbehoud-toets aan de hand van niet limitatieve criteria)
 • HR 04-04-2014, ECLI:NL:HR:2014:830 (Welkoop ’t Rijpje) Overgang van onderneming ondanks ontbreken overdracht van activa. Toetsing aan alle omstandigheden van het geval (Spijkers-criteria). Uitlatingen in de media vormen ook relevante omstandigheden.
 • Hof Amsterdam 08-11-2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU4989 (ZSolutions B.V.)Overgang van onderneming na aandelentransactie wegens feitelijke uitvoeringen volledige integratie werkzaamheden. Werknemers mochten voorts op grondvan artikel 3:35 BW erop vertrouwen dat zij een arbeidsovereenkomst haddenmet de verkrijger, door diens gedragingen. Klarenberg-, Suzen- en Spijker-arresten.
 • Hof Amsterdam 24-02-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:516 (Cordaan)Ook bij gedeeltelijke overgang naar andere werkgever, kan sprake zijn vanopvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a BW. Verlies van gehelearbeidsovereenkomst niet vereist.
 • HR 05-04-2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1780 (Albron) In concernverband permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over bij overgang van niet-contractuele werkgever. Werkgever ex artikel 7:633 BW richtlijnconform uitleggen als ‘niet-contractuele werkgever’ leidt niet tot uitleg contra legem.
 • HvJ EG 14-04-1994, C-392/92, ECLI:EU:C:1994:134 (Schmidt) Overdracht van verantwoordelijkheid voor de schoonmaakwerkzaamheden. Voor de toepassing van de richtlijn maakt het niet uit of het om de gehele onderneming gaat of een bepaalde dienst/onderdeel wordt overgedragen (ook al niet de corebusiness).
 • Ktr. Utrecht 06-02-2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ2319 (Atos) Geen overgang van onderneming na uitbesteding ICT-dienstverlening aan andere partij. Hoewel een bedrijf in de ICT-branche een gemengd karakter kan hebben, ligt in dit geval de nadruk op de arbeidsintensieve aspecten. Nu geen personeel is overgenomen, is de identiteit van (een onderdeel van) de onderneming niet behouden. Ondernemersbegrip. Geen contract wissel, maar wel nadruk op kapitaalintensiviteit.
 • HvJEU 10 september 2015, ECLI:EU:C:2015:565 (Air atlantis) Overgang van onderneming bij overname chartervluchten: behoud van identiteit. Luchtvaart is kapitaalintensieve sector. Lagere rechter verplicht prejudiciële vragen aan Hof te stellen. Staatsaansprakelijkheid.
 • Hof Den Bosch 11 augustus 2015, JAR 2015/JAR 2015/306 (Toepassing Klarenberg) (zie Klarenberg-arrest: HvJ EG 12-02-2009, JAR 2009/92) Overgang van onderneming en Klarenberg-arrest van toepassing op relatiebeding ten aanzien van werknemer die in andere vennootschap wordt ondergebracht na ovo.
 • HvJ EG 10-02-1988, zaak 323/86, ECLI:NL:XX:1988:AC1290 (Daddy’s dance hall) Behoud van rechten van werknemers bij overgang van een onderneming ingevolge verpachting door de eigenaar aan een nieuwe pachter. Werknemer kan geen afstand doen van zijn rechten.
 • Hof ’s-Hertogenbosch 17-07-2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB0038 (Astron) Overgang van onderneming, verkrijger verplicht tot overnemen alle arbeidsvoorwaarden tenzij nakoming ervan niet mogelijk is, dan recht op schadevergoeding.
 • HvJ EU 06-09-2011, C-108/10 (Scattolon) Overgang van onderneming in de publieke sector. Behoud van anciënniteit bij overgang van onderneming.
 • HR 26-06-2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4043 (Bos/Pax) Werknemer treedt van rechtswege in dienst bij verkrijger na overgang van onderneming, ondanks instemming beëindiging arbeidsrelatie met vervreemdervoor overgang wegens strijd met goed werkgeverschap.
 • Ktr. Almelo 28-07-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3589 (Heiploeg Garnalenpeller) Op een overgang van onderneming vanuit faillissement, voorbereid door middel van een pre-pack, is uitzondering van artikel 7:666 BW van toepassing. Wetgeving inzake overgang van onderneming (artikel 7:662 e.v. BW en Richtlijn) niet van toepassing.
 • HvJ EG 07-02-1985, ECLI:NL:XX:1985:AB9662 (Botzen) Als een deel van de ondernemingsactiviteiten van de vervreemder over gaat, dan gaan alleen de bij hem in dienst zijnde werknemers over die bij de overgaande ondernemingsactiviteiten zijn aangesteld.
 • Hof Amsterdam 21-07-2015, AR 2015-0672 (Stichting Cockpitbelangen/KLM en Stichting Cabinebelangen/KLM) Overname passagedivisie van Martinair door KLM is geen overgang van onderneming vanwege ontbreken identiteitsbehoud.
 • Ktr. Rotterdam 22-07-2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5612 (werknemer c.s./ Connexxion Services B.V.) Hoewel geen (taxi)voertuigen worden overgenomen, is de overgang van opdracht met betrekking tot Wmo-vervoer een overgang van onderneming. Onderhavige zaak is niet een-op-een vergelijkbaar met het Finse bussen-arrest en er wordt belang gehecht aan de andere factoren uit het Spijkers arrest.
 • HvJ EG 14-10-2000, JAR 2000/225 (Collino) De anciënniteitsrechten gaan mee over bij een overgang van onderneming voorzover zij de basis vormen voor de berekening van financiële rechten.
 • HR 08-04-2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0580 (ABVAKABO FNV/UniekeKinderopvang BV) Bepalingen uit oude cao werken na ook nadat op de betrokkenwerknemers een andere, minimum-cao van toepassing is geworden. Het maakt dusniet uit of de arbeidsvoorwaarden hun oorsprong vinden in een eerder geldende,doch inmiddels geëxpireerde cao.
EURO 125,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite